English


DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO
ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH PISI-CIT HỖ TRỢ TRIỂN KHAI
TẠI VƯỜN ƯƠM PISI-CIT (2015-2016)
 

STT

     Tên dự án

Tên nhóm/tác giả

1

Cánh tay robot cho người không tay Đỗ Văn Minh

2

Xây dựng quản lý ứng dụng bến xe bằng công nghệ Web Nguyễn Hữu Khuyên,
Nguyễn Xuân Hoàng

3

Động cơ điện thông minh dạng module cho xe lăn Trần Đức Huy

4

Công nghệ quản lý khách sạn trên Web App Lê Ngọc Tấn,
Nguyễn Tuấn Quân

5

Hệ thống quản lý và giám sát điện năng tiêu thụ Scorpion-ST

6

Phần mềm xây dựng khuôn mẫu 3D cho máy in 3D Huỳnh Đình Thân

7

Thành lâp công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe Lê Văn Thanh

8

Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe cho bệnh viện BK Storm

9

Siêu thị mô phỏng ngoài đời thật trên Website 3D Nguyễn Đắc Huy

10

Nghiên cứu và chế tạo "Robot lau nhà tự động" BK-BEU

11

Nghiên cứu và phát triển hệ thống "Gương thông minh kiêm chức năng theo dõi sức khỏe" PIV_VK

12

Phần mềm hỗ trợ nông dân BloodFire

13

Phượt Crazy Team

14

Lưu trữ dữ liệu kết hợp BDBK

15

Đối tác kinh doanh Lê Hữu Lộc


DANH SÁCH CÁC NHÓM SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP
GỬI THƯ QUAN TÂM CHƯƠNG TRÌNH PISI-ICT
 

STT

Tên nhóm/tác giả

Tên nhóm/tác giả

1

Tltronics

Trung tâm xuất sắc, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

BK-BEU

Trung tâm xuất sắc, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

3

BloodFire

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

4

Cao Quảng Bình,

Võ Minh Trường,

Lê Quý Lộc

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

5

UD Smartbook

Trung tâm phát triển phần mềm, Đại học Đà Nẵng

6

Lê Ngọc Tấn,

Nguyễn Tuấn Quân

Khoa CNTT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

7

Crazy team

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

8

Nguyễn Đức Thuận

Khoa CNTT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

9

Bùi Gia Thịnh

Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

10

Lê Văn Thanh

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

11

Lê Hữu Lộc

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

12

Nguyễn Hữu Khuyên,

Nguyễn Xuân Hoàng

Khoa CNTT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng

13

PIV_BK

Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

14

Hoàng Công Minh Đức,

Đặng Ngọc Phương

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

15

Fantastic team

Khoa CNTT, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

16

Lê Hải Đăng

Trường PTTH Phan Châu Trinh - TP. Đà Nẵng

17 SCORPION-ST Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
18 SCORPION-WIKI Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
19 BK_VTV Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
20 Phạm Kim Luân Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
21 Huỳnh Chính Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
22 TP_PK Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
23 Trần Văn Hậu Trường Đại Học Hồng Đức
24 Chu Hồng Sơn Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 
 

Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit