English

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH PISI-CIT

 
Địa chỉ:

Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng, Làng Đại học, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3667128;     0511.3667129;     0511.3667131
Fax: 0511.3667116
Email: pisi.cit@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/pisi.cit

     Tất cả cá nhân hoặc nhóm học sinh, sinh viên, học viên cao học ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp về CNTT-TT và lĩnh vực khác mong muốn được chương trình PISI-CIT hỗ trợ và tài trợ để thực hiện và triển khai ý tưởng cần gửi đề thư quan tâm (theo mẫu tại đây) trước ngày 20/09/2016 qua địa chỉ email pisi.cit@gmail.com

     Mọi thông tin chi tiết và các biểu mẫu đã có tại website: http://pisi.cit.udn.vn

 

Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit