English

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH (2015-2016)

1. Ông Francis Tuan Anh Nguyen, Giám đốc phát triển và truyền bá công nghệ Microsoft Việt Nam
2. Ông Nguyễn Khiêm, Giám đốc sáng kiến học đường – IBM Việt Nam
3. Ông Riku Makela, Cố vấn cao cấp chương trình đối tác đổi mới sáng tạo IPP
4. Ông Lauri Laakso, Cố vấn trưởng kỹ thuật chương trình đổi mới sáng tạo IPP
5. Ông Steve Landman, Giám đốc tập đoàn Carego International - Mỹ, và Quỹ Lotus
6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên gia chương trình đổ mới sáng tạo IPP
7. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm Thành phố Đà Nẵng
8. Ông Hiroki Furukawa, Giám đốc Công ty Phần mềm Nhật Bản
9. Bà Céline Charpentron, Đại học Turku – Phần Lan
10. Ông Christophe K. Ngo, Giám đốc Công ty Code Engine
11. Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc công ty FSoft - Tập đoàn FPT
12. Ông Lê Trí Hải, Giám đốc công ty Green Global
13. Ông Đặng Hoàng Long, Giám đốc công ty Global CyberSoft VN - ĐN
14. Ông Đặng Ngọc Hải, Giám đốc công ty Axon Active VN - ĐN
15. Bà Đặng Thị Hà Thanh, Giám đốc nhân sự và quản trị, Fablab Đà Nẵng
16. Ông Trương Thanh Hùng, Chuyên gia chương trình đổi mới sáng tạo IPP
17. Bà. Nguyễn Thị Hải Trà, Giám đốc nhân sự công ty Gameloft
18. Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Câu lạc bộ 9StartLab, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng
19. Bà Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Kỹ sư, Công ty Global CyberSoft VN-ĐN
20. Ông Maxime Perniola, Kỹ sư, Công ty Gameloft
21. Ông Phan Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Green Global
22. Ông David Saiia, Phó Giáo sư - Giám đốc REII, Mỹ
23. Ông Đặng Bá Khắc Triều, Tiến sĩ, Công ty FSoft - Tập đoàn FPT

 
 

Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit