English

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN (2015-2016)

Tất cả các cá nhân hoặc nhóm tác giả đề xuất ý tưởng được lựa chọn (cả ý tưởng tiềm năng và triển vọng) sẽ được chương trình hỗ trợ và đào tạo miễn phí để triển khai thực hiện ý tưởng do các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm được mời từ các tổ chức và doanh nghiệp uy tín thực hiện gồm:

A

   - Đào tạo về khởi nghiệp, kỹ năng, nghệ thuật và thủ tục pháp lý về kinh doanh
   - Tư vấn các giải pháp để hoàn thiện và triển khai ý tưởng
   - Hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật, công nghệ để thực hiện ý tưởng
   - Hỗ trợ triển khai và thử nghiệm ý tưởng tại các vườn ươm và doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông lớn


LỊCH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

Week 04 (07-13 Dec 2015)
9. Customer Persona; Customer Discovery; Product Metrics; Sales Funnel and Idea Pitching.
 - Instructor:
      Mr. Nguyen Giao Hoa, Coach, IPP
      Mr. Ngo Tho Hung, Coach, IPP
      Mr. Phan Dinh Tuan Anh, Coach, IPP
      Ms. Dinh Thi Quynh Nhu, Lawyer, Director, An Luat Comp; Mentor, HCM SME Partner
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub

 - Time:   08:30 - 16:30, Saturday, 12th Dec 2015 and
               08:30 - 16:30, Sunday, 13th Dec 2015.

Week 03 (30-06 Dec 2015)

8. Value Proposition & Financing and Legal issues
 - Instructor:
     Mr. Nguyen Giao Hoa, Coach, IPP
     Mr. Ngo Tho Hung, Coach, IPP
     Mr. Phan Dinh Tuan Anh, Coach, IPP
     Ms. Dinh Thi Quynh Nhu, Lawyer, Director, An Luat Comp; Mentor, HCM SME Partner
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 08:30-16:30, Sun., 06 Dec 2015
7. Intro to Lean Startup and Effectuation & Business Model Canvas
 - Instructor:
      Mr. Phan Dinh Tuan, Coach, IPP
      Mr. Truong Thanh Hung, Coach, IPP
      Mr. Nguyen Dang Tuan Minh, Coach, IPP
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 08:30-16:30, Sat., 05 Dec 2015
6. Enhance English skills and English for Marketing (con’t)
- Instructor: Mr.SunJay Kohli, VNUK
- Location: UD, 41 Le Duan St., Da Nang
- Time: 18:00-20:00, Thu., 03 Dec 2015

Week 02 (23-29 Nov 2015)
5. Practices and Lessons for Startups from Finland and European Countries
 - Instructor:
      Prof. Pasi Malinen, Turku University, Finland
      Mr. Tuomas Makila , Turku University, Finland
      Mr. Kaapo Seppälä, Turku University, Finland
      Ms. Céline Charpentron, Turku University, Finland
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 08:30, Sun., 29 Nov 2015
4. What we know now & Business Models and Customer Development
 - Instructor:
      Mr. Steve Landman, Lotus Fund
      Mr. Shankar Narayanan, Lotus Fund
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 09:30- 15:00, Sat., 28 Nov 2015
3. Enhance English skills and English for Marketing
 - Instructor: Mr.SunJay Kohli, VNUK
 - Location: UD, 41 Le Duan St., Da Nang
 - Time: 18:00-20:00, Thu, 26 Nov 2015

Week 01 (16-22 Nov 2015)
2. Fundamentals of Business
 - Instructor: Dr. Nguyen Van Long, DUE, UD
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 08:00-11:00, Sat., 21 Nov 2015
1. Startup-Why and How ?
 - Instructor: Mr. Le Tri Hai, Director, Green Global Comp.
 - Location: Center of Entrepreneurship and Innovation Incubation - Lotus Hub
 - Time: 10:45-12:00, Sat., 21 Nov 2015

 

Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit