English

ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG (2015-2016)

Hội đồng thẩm định ý tưởng  

1. Ông Francis Tuan Anh Nguyen, Giám đốc phát triển và truyền bá công nghệ Microsoft Việt Nam
2. Ông Nguyễn Khiêm, Giám đốc sáng kiến học đường – IBM Việt Nam
3. Ông Riku Makela, Cố vấn cao cấp chương trình đối tác đổi mới sáng tạo IPP
4. Ông Lauri Laakso, Cố vấn trưởng kỹ thuật chương trình đổi mới sáng tạo IPP
5. Ông Steve Landman, Giám đốc tập đoàn Carego International - Mỹ, và Quỹ Lotus
6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên gia chương trình đổ mới sáng tạo IPP
7. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm Thành phố Đà Nẵng
8. Ông Hiroki Furukawa, Giám đốc Công ty Phần mềm Nhật Bản
9. Bà Céline Charpentron, Đại học Turku – Phần Lan
10. Ông Christophe K. Ngo, Giám đốc Công ty Code Engine
11. Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc công ty FSoft - Tập đoàn FPT
12. Ông Lê Trí Hải, Giám đốc công ty Green Global
13. Ông Đặng Hoàng Long, Giám đốc công ty Global CyberSoft VN - ĐN
14. Ông Đặng Ngọc Hải, Giám đốc công ty Axon Active VN - ĐN
15. Bà Đặng Thị Hà Thanh, Giám đốc nhân sự và quản trị, Fablab Đà Nẵng
16. Ông Trương Thanh Hùng, Chuyên gia chương trình đổi mới sáng tạo IPP
17. Bà. Nguyễn Thị Hải Trà, Giám đốc nhân sự công ty Gameloft
18. Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Câu lạc bộ 9StartLab, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng
19. Kỹ sư Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Công ty Global CyberSoft VN-ĐN
20. Kỹ sư Maxime Perniola, Công ty Gameloft
21. Ông Phan Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Green Global
22. Phó Giáo sư Ông David Saiia, Giám đốc REII, Mỹ
23. Tiến sĩ Đặng Bá Khắc Triều, Công ty FSoft - Tập đoàn FPT

 
Danh sách ý tưởng khởi nghiệp và sáng tạo chương trình PISI-CIT

STT

DỰ ÁN

MÃ NHÓM

NGƯỜI THẨM ĐỊNH

1

Phần mềm hỗ trợ nông dân

Lehuuloc

- Steve Landman 
- Lauri Laakso
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Céline Charpentron
- Hiroki Furukawa
- Đặng Ngọc Hải

2

Xây dựng quản lý ứng dụng bến xe bằng công nghệ web Nguyenhuukhuyen - Le Tri Hai
- Nguyễn Thị Hải Trà
- Christophe Ngo
- Trương Thanh Hùng
- Céline Charpentron
- Đặng Hoàng Long

3

Công nghệ quản lý khách sạn trên Web App Lengoctan

 
- Nguyễn Tuấn Phương
- Lê Trí Hải
- Hiroki Furukawa
- Christophe Ngo
- Đặng Thị Hà Thanh
- Nguyễn Thị Hải Trà

4

Hệ thống theo dõi hành vi con cá để xác định ô nhiễm của môi trường BKVTV

 
- Steve Landman
- Nguyễn Khiêm
- Riku Makela
- Michael Ho Quang Minh
- Nguyễn Tuấn Phương
- Nguyễn Quang Thanh

5

Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe cho bệnh viện BKSTORM - Lauri Laakso
- Steve Landman
- Nguyễn Khiêm
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Michael Ho Quang Minh
- Riku Makela

6

Hệ thống nhận dạng dấu vân tay Nguyensanhthan - Steve Landman
- Nguyễn Khiêm
- Nguyễn Tuấn Phương
- Trương Thanh Hùng
- Lê Trí Hải
- Christophe Ngo

7

Động cơ điện thông minh dạng module cho xe lăn Tranduchuy - Riku Makela
- Nguyễn Khiêm
- Michael Ho Quang Minh
- Steve Landman
- Nguyễn Quang Thanh
- Francis Tuan Anh Nguyen

8

Lưu trữ dữ liệu kết hợp BDBK - Hiroki Furukawa
- Đặng Hoàng Long
- Christophe Ngo
- Nguyễn Tuấn Phương
- Trương Thanh Hùng
- Đặng Ngọc Hải

9

Thùng rác vui tính Nguyendinhquy - Michael Ho Quang Minh
- Nguyễn Quang Thanh
- Steve Landman
- Céline Charpentron
- Trương Thanh Hùng
 - Francis Tuan Anh Nguyen

10

Game du lịch F5 - Lê Trí Hải
- Đặng Hoàng Long
- Nguyễn Thị Hải Trà
- Trương Thanh Hùng
- Nguyễn Tuấn Phương
- Nguyễn Quang Thanh

11

Thay đổi cách quay phim của bạn Nguyenthanhtrung - Christophe Ngo
- Céline Charpentron
- Lê Trí Hải
- Đặng Hoàng Long
- Đặng Ngọc Hải
- Nguyễn Thị Hải Trà 

12

Thần nhãn Chuthientam - Steve Landman
- Christophe Ngo
- Hiroki Furukawa
- Dang Ngoc Hai
- Michael Ho Quang Minh
- Riku Makela 

13

Mạng xã hội học tập i-Study Haquangbao - Riku Makela
- Trương Thanh Hùng
- Hiroki Furukawa  
- Céline Charpentron
- Steve Landman
- Lê Trí Hải

14

Thành lập công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe Levanthanh - Đặng Hoàng Long
- Dang Ngoc Hai
- Céline Charpentron
- Michael Ho Quang Minh
- Đặng Thị Hà Thanh
- Lauri Laakso

15

Quảng cáo trên mobile Hoangcongmduc - Riku Makela
- Steve Landman
- Christophe Ngo
- Nguyễn Quang Thanh
- Nguyễn Khiêm
- Francis Tuan Anh Nguyen

16

Ứng dụng cải thiện trải nghiệm sử dụng xe buýt công cộng. Phamphuquynh - Lauri Laakso
- Hiroki Furukawa
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Michael Ho Quang Minh
- Steve Landman  
- Đặng Ngọc Hải 
17 Đối tác kinh doanh Lehuuloc - Lê Trí Hải
- Đặng Hoàng Long
- Nguyễn Thị Hải Trà
- Nguyễn Khiêm
- Đặng Thị Hà Thanh
- Céline Charpentron
18 Phần mềm xây dựng khuôn mẫu 3D cho máy in 3D Huynhdinhthan - Nguyễn Khiêm
- Trương Thanh Hùng
- Céline Charpentron
- Dang Thi Ha Thanh
- Nguyễn Quang Thanh
- Lauri Laakso   
19 Hệ thống quản lý và giám sát điện năng tiêu thụ Trinhdinhtung - Francis Tuan Anh Nguyen
- Riku Makela
- Lauri Laakso
- Nguyễn Khiêm
- Michael Ho Quang Minh
 - Hiroki Furukawa
20 Kết nối nguồn nhân lực sinh viên cho doanh nghiệp Nguyenlinh - Francis Tuan Anh Nguyen
- Nguyễn Khiêm
- Christophe Ngo
- Lê Trí Hải
- Nguyễn Quang Thanh
 - Nguyễn Thị Hải Trà 
21 King chair Huynhtanlinh - Steve Landman
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Nguyễn Tuấn Phương 
- Lauri Laakso
- Hiroki Furukawa
- Nguyễn Khiêm
22 Nghiên cứu và phát triển hệ thống "Gương thông minh kiêm chức năng theo dõi sức khoẻ". Phanthingocdiep - Francis Tuan Anh Nguyen
- Steve Landman
- Nguyễn Khiêm  
- Michael Ho Quang Minh
- Lauri Laakso  
 - Riku Makela
23 Siêu thị mô phỏng ngoài đời thật trên website(3D) Nguyendachuy - Nguyễn Thị Hải Trà
- Lê Trí Hải 
- Hiroki Furukawa
- Lauri Laakso
- Trương Thanh Hùng
- Dang Ngoc Hai 
24 Nghiên cứu và chế tạo “Robot lau nhà tự động” Trinhphuhung - Nguyễn Khiêm
- Steve Landman
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Riku Makela
- Trương Thanh Hùng
- Dang Thi Ha Thanh
25 Nghiên cứu, phát triển hệ thống nhận dạng dấu vân tay và thực thi trên KIT FPGA Huynhchinh - Nguyễn Khiêm
- Đặng Hoàng Long
- Christophe Ngo
- Steve Landman  
- Lauri Laakso
- Francis Tuan Anh Nguyen
26 Cánh tay robot cho người không tay Dovanminh - Nguyễn Khiêm 
- Steve Landman  
- Riku Makela  
- Lauri Laakso  
- Trương Thanh Hùng
- Nguyễn Tuấn Phương   
27 Phượt Chuthientam - Đặng Hoàng Long  
- Steve Landman  
- Francis Tuan Anh Nguyen
- Riku Makela  
- Nguyễn Thị Hải Trà
- Trương Thanh Hùng  
 
 

Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit