English

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH


Các chuyên gia từ các doanh nghiệp, tập đoàn Công nghệ Thông tin trong nước và quốc tế:

1. Hiroki FURUKAWA, Giám đốc Công ty Phần mềm Nhật Bản, Phó Giáo sư Trường Đại học Electro-Communications, Nhật Bản

2. Christophe K. Ngo, Giám đốc Công ty Code Engine

3. Mr. Riku Makela, Cố vấn cao cấp của Chương trình Đổi mới Sáng tạo (IPP)

4. Mr. Lauri Laakso, Cố vấn trưởng kỹ thuật của Chương trình Đổi mới Sáng tạo (IPP)

5. Francis Tuan Anh Nguyen, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Microsoft tại Việt Nam

6. Steve Landman, Sáng lập Tập đoàn Carego International - Mỹ


7. Nguyễn Khiêm, Giám đốc Chương trình sáng kiến học đường - Tập đoàn IBM

8. Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc công ty phần mềm FSoft – Tập đoàn FPT

9. Lê Trí Hải, Giám đốc công ty Green Global

10. Đặng Hoàng Long, Giám đốc Global CyberSoft Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

11. Đặng Ngọc Hải, Giám đốc Axon Active Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

12. Nguyễn Thị Hải Trà, Giám đốc nhân sự công ty Gameloft

13. Trương Thanh Hùng, Chuyên gia của Chương trình Đổi mới Sáng tạo (IPP)

14. Đặng Thị Hà Thanh, Fablab Đà Nẵng

15. Nguyễn Thị Hạnh Duyên,
Global CyberSoft Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng


Các chuyên gia từ các tổ chức các trường đại học quốc tế:
 

1. GS. Pasi Malinen, Trường Đại học Turku – Phần Lan

2. Kaapo Seppälä, Trường Đại học Turku – Phần Lan

3. Céline Charpentron, Trường Đại học Turku – Phần Lan

Các chuyên gia từ các cơ quan nhà nước, các trường cao đẳng, đại học trong nước:

1. TS. Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông- TP. Đà Nẵng

2. TS. Trần Tấn Vinh, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng

3. TS. Huỳnh Công Pháp, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng

4. PGS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

5. TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trưởng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

6. TS. Nguyễn Hương, Phó Viện Trưởng, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

7. ThS. Trịnh Công Duy, Phó Giám đốc, Trung tâm phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng

8. TS. Nguyễn Bá Hội, Giảng viên Khoa Điện tử -Viễn thông - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

9. ThS. Lê Quý Lộc, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

(Tiếp tục cập nhật...)
 


Điện thoại:   0511.3667131;    0511.36667129;   0511.3667128  
 Email: pisi.cit@gmail.com      Facebook: http://facebook.com/pisi.cit